Kontakt informacije


Rudnik uglja "GRAČANICA" d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje

Centrala, Tel: +387 30 252 495 ; mail: informacije@rugracanica.ba

Direktor, Tel: +387 30 253 026 ; mail: o.sofic@rugracanica.ba

Tehnički direktor, Tel: +387 30 281 435 ; mail: s.zahirovic@rugracanica.ba

Rukovodilac ekonomsko finansijske službe, Tel: +387 30 260 086 ; mail: i.busatlic@rugracanica.ba

Rukovodilac komercijalne službe, Tel: +387 30 281 176 ; mail: s.bektic@rugracanica.ba

Komercijala, Tel: +387 30 281 587 ; mail: s.sehic@rugracanica.ba


Računi:

Reg. broj: 051-0-Reg-09-000733 Općinski sud u Travniku

PDV broj: 236108330005

3060440000008193 - Hypo Alpe Adria Bank d.d

1543032000495227 - Intesa Sanpaolo banka d.d.

1990520008657441 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

1020170000009666 - Union banka d.d. Sarajevo