Javne nabavkePlan javnih nabavki za 2016

Plan javnih nabavki 2016.pdfPlan javnih nabavki za 2016

Osnovni elementi sklopljenih ugovora u 2016 godini.pdfPlan javnih nabavki za 2016

Osnovni elementi sklopljenih ugovora u 2016 godini-nastavak.pdfPlan javnih nabavki za 2017

Plan javnih nabavki 2017.pdfPlan javnih nabavki za 2017

Poziv za dostavu ponude na ime prevoza uglja od 07.08.2017.g.pdfPlan javnih nabavki za 2017

Poziv za dostavu ponude na ime prevoza uglja od 22.08.2017.g.pdfPlan javnih nabavki za 2017

Poziv za dostavu ponude na ime prevoza uglja od 21.09.2017.g.pdfPlan javnih nabavki za 2017

Osnovni elementi sklopljenih ugovora od 01.01.-31.12.2017.g.pdfPlan javnih nabavki za 2017

Poziv za dostavu ponude na ime prevoza uglja od 23.11.2017.g.pdfPlan javnih nabavki za 2018

Plan javnih nabavki 2018.pdfPlan javnih nabavki za 2018

Izmjena plana javnih nabavki za 2018.g.pdfPlan javnih nabavki za 2018

Poziv za dostavu ponude na ime prevoza uglja od 05.06.2018.g.pdfPlan javnih nabavki za 2018

Odluka o izmjeni plana javnih nabavki za 2018.g. od 18.07.2018.g.pdfPlan javnih nabavki za 2018

Osnovni elementi sklopljenih ugovora od 01.01.-31.12.2018.g.pdfPlan javnih nabavki za 2018

Poziv za dostavu ponude za isporuku 60.000 litara Euro dizela EN 590 od 19.11.2018.g.pdfPlan javnih nabavki za 2019

Plan javnih nabavki 2019.g.pdfPlan javnih nabavki za 2018

Poziv za dostavu ponude na ime prevoza uglja od 25.12.2018.g.pdfPlan javnih nabavki za 2019

Izmjena plana javnih nabavki za 2019.g.pdfPlan javnih nabavki za 2019

Poziv za dostavu ponude na ime prevoza uglja od 12.09.2019.g.pdfPlan javnih nabavki za 2019

Poziv za dostavu ponude na ime prevoza uglja od 01.11.2019.g.pdfPlan javnih nabavki za 2020

Plan javnih nabavki 2020.g.pdfPlan javnih nabavki za 2020

Osnovni elementi sklopljenih ugovora od 01.01.-31.12.2019.g.pdfPlan javnih nabavki za 2020

Osnovni elementi sklopljenih ugovora od 01.01.-31.12.2020.g.pdfPlan javnih nabavki za 2021

Plan javnih nabavki 2021.g.pdfPlan javnih nabavki za 2021

Poziv za dostavu ponude na ime prevoza uglja od 17.05.2021.g.pdfPlan javnih nabavki za 2021

Odluka o dopuni plana nabavki za 2021.g.pdfPlan javnih nabavki za 2021

Odluka o dopuni plana nabavki od 28.07.2021.g.pdfPlan javnih nabavki za 2021

Poziv za dostavu zahtjeva za kvalifikacione ponude na ime prevoza uglja od 05.08.2021.g.pdfPlan javnih nabavki za 2021

Odluka o dopuni plana nabavki od 06.08.2021.g.pdfPlan javnih nabavki za 2021

Osnovni elementi sklopljenih ugovora od 01.01.-31.08.2021.g.pdfPlan javnih nabavki za 2021

Odluka o dopuni plana nabavki od 16.11.2021.g.pdfPlan javnih nabavki za 2021

Osnovni elementi sklopljenih ugovora od 01.01.-31.12.2021.g.pdfPlan javnih nabavki za 2022

Plan nabavki za 2022.g.pdfPlan javnih nabavki za 2022

Odluka o usvajanju Plana nabavki za 2022 godinu.pdfPlan javnih nabavki za 2022

Odluka o dopuni plana nabavki od 29.03.2022.g.pdfPlan javnih nabavki za 2022

Odluka o dopuni plana nabavki od 21.04.2022.g.pdfPlan javnih nabavki za 2022

Osnovni elementi sklopljenih ugovora od 01.01.-31.12.2022.g.pdfPlan javnih nabavki za 2022

Odluka o dopuni plana nabavki od 07.09.2022.g.pdf