Javne nabavke



Plan javnih nabavki za 2016

Plan javnih nabavki 2016.pdf



Plan javnih nabavki za 2016

Osnovni elementi sklopljenih ugovora u 2016 godini.pdf



Plan javnih nabavki za 2016

Osnovni elementi sklopljenih ugovora u 2016 godini-nastavak.pdf



Plan javnih nabavki za 2017

Plan javnih nabavki 2017.pdf



Plan javnih nabavki za 2017

Poziv za dostavu ponude na ime prevoza uglja od 07.08.2017.g.pdf



Plan javnih nabavki za 2017

Poziv za dostavu ponude na ime prevoza uglja od 22.08.2017.g.pdf



Plan javnih nabavki za 2017

Poziv za dostavu ponude na ime prevoza uglja od 21.09.2017.g.pdf



Plan javnih nabavki za 2017

Osnovni elementi sklopljenih ugovora od 01.01.-31.12.2017.g.pdf



Plan javnih nabavki za 2017

Poziv za dostavu ponude na ime prevoza uglja od 23.11.2017.g.pdf



Plan javnih nabavki za 2018

Plan javnih nabavki 2018.pdf



Plan javnih nabavki za 2018

Izmjena plana javnih nabavki za 2018.g.pdf



Plan javnih nabavki za 2018

Poziv za dostavu ponude na ime prevoza uglja od 05.06.2018.g.pdf



Plan javnih nabavki za 2018

Odluka o izmjeni plana javnih nabavki za 2018.g. od 18.07.2018.g.pdf



Plan javnih nabavki za 2018

Osnovni elementi sklopljenih ugovora od 01.01.-31.12.2018.g.pdf



Plan javnih nabavki za 2018

Poziv za dostavu ponude za isporuku 60.000 litara Euro dizela EN 590 od 19.11.2018.g.pdf



Plan javnih nabavki za 2019

Plan javnih nabavki 2019.g.pdf



Plan javnih nabavki za 2018

Poziv za dostavu ponude na ime prevoza uglja od 25.12.2018.g.pdf